Tečaj kreće u terminu četvrtkom od 20:30 do 22:00 s početkom 11.11.2021. Tečaj vode Zrinko Maloseja i Katarina Čižić

Lokacija: Gradišćanska 20 (Spectra media d.o.o, 1. kat)
Prijaviti se na tečaj možete isključivo ispunjavanjem prijavnice na web adresi: